Bli medlem

Ett medlemskap ger dig bl a vår klubbtidning Camaro Magasinet. Den kommer ut fyra gånger per år och består av minst 40 sidor i färg, späckade med artiklar från Camarovärlden. Vidare får du tillgång till rabatter samt hjälp med frågor kring teknik och original. Du har också möjlighet att ansöka om specialförsäkringar. Naturligtvis ordnar vi även olika typer av aktiviteter och träffar för våra medlemmar.
Medlemsavgiften är 500 kr/år och vid nyregistrering tillkommer 100 kr för att täcka kostnader för utskick av ett välkomstpaket.